Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia?

Ułatwienie pracownikom możliwości doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji jest jednym z obowiązków pracodawców, określonym w kodeksie pracy. Ten sam dokument nie podaje jednak, kto powinien płacić za takie szkolenia. Czy możemy żądać od szefa, by zapłacił za szkolenie, w którym chcemy uczestniczyć? Jak uzyskać dofinansowanie?

Prawa pracownika podnoszącego kwalifikacje. Czy szef musi zapłacić za udział w szkoleniach?

Zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, podejmowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Nie ma jednak zapisu o tym, że to pracodawca zapłaci za szkolenia, na które zapiszemy się za jego zgodą. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast udzielenie pracownikowi specjalnego urlopu szkoleniowego, zwolnienie go z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny na obowiązkowe zajęcia szkoleniowe oraz zapłacenie za dzień pracy, gdy uczestniczył w szkoleniu. Urlop szkoleniowy wynosi 6 dni lub 21 dni, gdy jest to ostatni roku studiów (czas konieczny do przygotowania pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego).

Jakie świadczenia może przyznać pracodawca? Czy dostaniemy zwrot kosztów szkoleń?

Pracodawca może zapłacić za szkolenia, a także pokryć koszty przejazdu i zakwaterowania. Nie jest to jednak obowiązek pracodawcy i pracownik nie może żądać od niego takich świadczeń. Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę, ale nie ma musi tego robić, jeśli nie zamierza przedłużyć nam umowy o pracę lub zobowiązać nas do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu szkoleń.

Zobowiązania pracownika, za którego szkolenia zapłacił pracodawca

Jeśli pracodawca ponosi koszty szkoleń, może żądać od pracownika pozostawania przez niego po zakończeniu kursów w zatrudnieniu przez określony okres czasu. Pracodawca bowiem nie chce płacić za coś, co nie przyniesie mu realnych korzyści. Tego typu zobowiązania są zapisane w umowie, która powinna określać podstawowe prawa i obowiązki stron i nie może zawierać postanowień mniej korzystnych niż te wskazane w kodeksie pracy. Taka umowę trzeba podpisać, jeśli podejmowana forma szkoleń pozwoli pracownikowi na awans, zmianę stanowiska pracy lub wykonywanie w ramach pracy dodatkowych czynności.

Podejmowanie szkoleń na własną rękę

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych następuje z pominięciem pracodawcy, czyli nie pytamy go o zgodę lub szkolenia nie są zgodne z naszym stanowiskiem pracy, na pewno nie będzie chciał za nie zapłacić. Pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności niezależnie od wymagań pracodawcy przysługuje zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Uprawnienia pracownika dotyczące opłaty za szkolenia zależą od jego umowy z pracodawcą i uzgodnień w tym zakresie. Najważniejsze jest jednak to, kto nas kieruje na szkolenie. Jeśli chcemy, by szef zapłacił, wybierzmy takie, które da nam wiedzę przydatną na naszym stanowisku pracy.

Menedżer

Jak zostać menedżerem?

praca mba

Na co zwrócić uwagę przy wyborze uczelni MBA?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *