Czym jest system kontroli dostępu?

Dostęp do budynków, całych stref w tych budynkach, czy też konkretnych pomieszczeń tradycyjnie kontroluje się za pomocą zamków i kluczy. Taki sposób zabezpieczania dostępu ma wady, gdyż zgubienie kluczy oznacza, że trzeba wymieniać wszystkie zamki. Znacznie skuteczniejszy jest system kontroli dostępu, gdyż dzięki oprogramowaniu administrator systemu może w szybki i prosty sposób przydzielać poszczególnym osobom dostęp do stref chronionych i określać harmonogramy tego dostępu.

Czym jest system kontroli dostępu?

Zadaniem systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu nieuprawnionych użytkowników do określonych stref i zapewnienie dostępu do stref chronionych dla użytkowników uprawnionych. Każdy system składa się przynajmniej z dwóch rodzajów urządzeń. Są to urządzenia wejściowe decydujące o udostępnieniu chronionych stref (szyfratory, czytniki kart, skanery) i urządzenia wyjściowe realizujące to udostępnianie (rygle elektromagnetyczne, zamki elektryczne, bramki, szlabany). Za pomocą oprogramowania operator systemu może szybko nadawać i zmieniać uprawnienia poszczególnym osobom. Urządzenia wejściowe to szyfrator numeryczny lub alfanumeryczny. W takim przypadku dostęp do określonej strefy uzyskuje się po wprowadzeniu kodu. W lepszych systemach kontroli dostępu stosuje się identyfikatory w postaci kart z nadrukowanym kodem kreskowym, kart magnetycznych, kart zbliżeniowych lub kart czipowych. Dane z tych identyfikatorów są odczytywane przez odpowiednie czytniki kart. W najlepszych systemach stosuje się czytniki biometryczne (skanery), czyli czytniki linii papilarnych oraz czytniki siatkówki i tęczówki oka. Podstawową funkcją tych wszystkich czytników jest odczyt identyfikatora (PIN, karta, odcisk palca itp.) i przesłanie danych do urządzenia nadrzędnego, które porównuje otrzymane informacje z danymi zapisanymi w bazie danych i podejmuje decyzję o reakcji systemu. W przypadku połączenia wszystkich urządzeń w sieć potrzebne są jeszcze urządzenia sterujące i zbierające dane. Zadania te mogą być realizowane za pomocą kontrolerów lub komputerów pracujących w sieci i odpowiedniego oprogramowania. Za pomocą sterownika systemowego można łatwo i szybko zmienić lub odebrać danej osobie uprawnienia dostępu do określonych stref czy kontrolowanych pomieszczeń.

Jakie zalety ma system kontroli dostępu?

Kontrola dostępu zapewnia centralne określanie uprawnień poszczególnych użytkowników i natychmiastową identyfikację użytkownika. Dzięki identyfikacji osób poruszających się po budynku system kontroli dostępu wykryje obecność poszczególnych użytkowników w chronionych strefach. Co ważne, zapewnia także bieżące informacje o zdarzeniach w systemie oraz łatwe i wygodne sterowanie zaporami. System kontroli dostępu nie dopuszcza do chronionych stref osób bez koniecznych uprawnień. W związku z tym, redukuje ryzyko strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji oraz zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu. Ponadto dzięki rejestracji czasu wchodzenia i wychodzenia z firmy można już stosunkowo łatwo zrealizować system rejestracji czasu pracy.

System kontroli dostępu to niezawodny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach i pomieszczeniach. Dzięki czytnikom nikt niepowołany nie wejdzie do naszego biura czy szkoły.

Kleje wiecznie żywe – co to jest?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *